Home»Bóng Đá Phong Trào»THF CUP»Nhận định lượt trận cuối vòng bảng THF Cup 2017

Nhận định lượt trận cuối vòng bảng THF Cup 2017

0
Shares
Pinterest Google+

Giải bóng đá phong trào Thanh Hóa tại Hà Nội (THF Cup 2017) đã kết thúc 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Chỉ còn một vòng đấu cuối cùng diễn ra vào ngày mai (09/07) tại sân bóng Thành Lâm VTC để chúng ta tìm ra các đại diện ưu tú đại diện bảng đấu đi tiếp vào vòng knockout. Sau 2 vòng đấu đã diễn ra, các bảng đấu đã có những sự phân chia vị trí với rất nhiều điều bất ngờ. Chúng ta hãy cùng đi phân tích các kịch bản có thể xảy ra tại 4 bảng đấu vào ngày mai.

Bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu tại bảng A.

TH1: Nếu FC Triệu Sơn thắng hoặc hòa FC Đông Sơn và FC Hậu Lộc thắng hoặc hòa FC TH thì FC Triệu Sơn và FC Đông Sơn sẽ là 2 đội vào vòng tứ kết.

TH2: Nếu FC Triệu Sơn thắng FC Đông Sơn và FC Hậu Lộc thua FC TH thì FC Đông Sơn và FC TH sẽ xét hệ số phụ để chọn 1 đội cùng với FC Triệu Sơn vào vòng tứ kết.

TH3: Nếu FC Triệu Sơn thua FC Đông Sơn và FC Hậu Lộc thắng FC TH thì FC Triệu Sơn và FC Hậu Lộc sẽ xét hệ số phụ để chọn 1 đội cùng với FC Đông Sơn vào vòng tứ kết.

TH4: Nếu FC Triệu Sơn thua FC Đông Sơn và FC Hậu Lộc hòa hoặc thua FC TH thì FC Triệu Sơn và FC Đông Sơn sẽ là 2 đội vào vòng tứ kết.

 

Bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu tại bảng B.

TH1: Nếu FC AE thắng hoặc hòa FC Bỉm Sơn thì FC AE và FC Nghi Sơn sẽ là 2 đội lọt vào vòng tứ kết.

TH2: Nếu FC AE thua FC Bỉm Sơn và FC Nghi Sơn không thua FC 36 Bắc Thăng Long thì FC Bỉm Sơn và FC Nghi Sơn sẽ là 2 đội lọt vào vòng tứ kết.

TH3: Nếu FC AE thua FC Bỉm Sơn và FC Nghi Sơn thua FC 36 Bắc Thăng Long thì 2 đội FC AE và FC Nghi Sơn sẽ xét hệ số phụ để chọn 1 đội cùng với FC Bỉm Sơn vào vòng tứ kết.

 

Bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu tại bảng C.

 

TH1: Nếu FC Sông Mã thắng FC Nga Sơn và FC Quan Hóa thắng FC 7Bat thì FC Sông Mã và FC Quan Hóa sẽ là 2 đội vào vòng tứ kết.

TH2: Nếu FC Sông Mã thắng hoặc hòa FC Nga Sơn và FC Quan Hóa hòa hoặc thua FC 7Bat thì FC Sông Mã và FC 7Bat sẽ lọt vào vòng tứ kết.

TH3: Nếu FC Sông Mã hòa FC Nga Sơn và FC Quan Hóa thắng FC 7Bat thì 3 đội FC Sông Mã, FC Quan Hóa và FC 7Bat sẽ xét hệ số phụ để chọn 2 đội vào vòng tứ kết.

TH4: Nếu FC Sông Mã thua FC Nga Sơn và FC Quan Hóa thắng FC 7Bat thì FC Nga Sơn và FC Quan Hóa sẽ vào vòng tứ kết.

TH5: Nếu FC Sông Mã thua FC Nga Sơn và FC Quan Hóa không thắng FC 7Bat thì FC Nga Sơn và FC 7Bat sẽ vào vòng tứ kết.

 

Bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu tại bảng D.

TH1: Nếu FC Hoằng Lý thắng FC MU 0373 và FC Yên Định thắng FC 36 thì 3 đội FC Hoằng Lý, FC MU 0373 và FC 36 sẽ xét hệ số phụ để chọn 1 đội cùng với FC Yên Định vào vòng tứ kết.

TH2: Nếu FC Hoằng Lý thắng FC MU 0373 và FC Yên Định hòa hoặc thua FC 36 thì FC Yên Định và FC 36 sẽ vào vòng tứ kết.

TH3: Nếu FC Hoằng Lý hòa FC MU 0373 và FC Yên Định thắng hoặc hòa FC 36 thì FC MU 0373 và FC Yên Định sẽ vào vòng tứ kết.

TH4: Nếu FC Hoằng Lý thắng hoặc hòa FC MU 0373 và FC Yên Định thua FC 36 thì FC Yên Định và FC 36 sẽ vào vòng tứ kết.

TH5: Nếu FC Hoằng Lý thua FC MU 0373 và FC Yên Định thắng FC 36 thì FC MU 0373 và FC Yên Định sẽ vào vòng tứ kết.

TH6: Nếu FC Hoằng Lý thua FC MU 0373 và FC Yên Định hòa FC 36 thì FC MU 0373 và FC Yên Định sẽ vào vòng tứ kết.

TH7: Nếu FC Hoằng Lý thua FC MU 0373 và FC Yên Định thua FC 36 thì 3 đội FC MU 0373, FC Yên Định và FC 36 sẽ xét hệ số phụ để chọn 2 đội vào vòng tứ kết.

 

 

Mr Nem

Previous post

Nhận định các bảng đấu tại THF Cup 2017.

Next post

[THF Cup 2017 - Tứ kết 1] Một núi không thể có 2 hổ.