Danh sách cầu thủ FLC Thanh Hoá – Lượt đi V.League 2016

Số áo Họ và tên
1 Nguyễn Thanh Thắng (GK)
2 Hoàng Đình Tùng
3 Trần Đình Đồng
4 Cao Sỹ Cường
5 Lục Xuân Hưng
6 Nguyễn Văn Quang      
7 Ngô Hoàng Thịnh        
8 Trần Thanh Long        
9 Hoàng Văn Bình        
10 Ivan Firer          
11 Nguyễn Vũ Hoàng Dương    
12 Nguyễn Quý Sửu        
15 Đào Văn Phong        
16 Nguyễn Thế Dương      
17 Mai Tiến Thành        
18 Lê Thanh Bình        
19 Lê Quốc Phương        
22 Nguyễn Hữu Dũng      
24 Lê Văn Đại          
25 Lương Bá Sơn (GK)      
26 Trịnh Văn Lợi          
27 Lưu Văn Hương        
29 Pape Omar Faye        
50 Nguyễn Thanh Tuấn (GK)    
79 Bùi Trần Tuấn Anh      
88 Bùi Văn Hà            
91 Nguyễn Van Bakel      
92 Vũ Xuân Cường